Tuesday, February 20, 2018

Shabbat @ Yavneh

Parshat Bechukotai (June 3-4, 2016)

Parshat Behar (May 27-28, 2016)

Parshat Emor (May 20-21, 2016)

Parshat Kedoshim (May 13-14, 2016)

Parshat Acharei Mot (May 6-7, 2016)

Last Days of Pesach (April 28-30, 2016)

First Days of Pesach (April 22-24, 2016)

Parshat Metzorah (April 15-16, 2016)

Parshat Tazria (April 8-9, 2016)

Parshat Shemini (April 1-2, 2016) 

Parshat Tzav (March 25-26, 2016)

Parshat Vayikra (March 18-19, 2016)

Parshat Pekudei (March 11-12, 2016)

Parshat Vayakhel (March 4-5, 2016)

Parshat Ki Tisa (February 26-27, 2016)

Parshat Tetzaveh (February 19-20, 2016)

Parshat Terumah (February 12-13, 2016)

Parshat Mishpatim (February 5-6, 2016)

Parshat Yisro (January 29-30, 2016)

Parshat Beshalach (January 22-23, 2016)

Parshat Bo (January 15-16, 2016)

Parshat Vayetzei (November 20-21, 2015)

Parshat Toldot (November 13-14, 2015)

Parshat Chayei Sara (November 6-7, 2015)

Parshat Vayera (October 30-31, 2015)

Parshat Lech Lecha (Oct 23-24, 2015)

Parshat Noach (Oct 16-17, 2015)

Parshat Bereshit (Oct 9-10, 2015)

Chol Hamoed Sukkot (Oct 2-3, 2015)

Parshat Ha’azinu (Sept 25-26, 2015)

Parshat Vayelech-Shabbat Shuvah (Sept 18-19, 2015)

Parshat Nitzavim (Sept 11-12, 2015)

Parshat Ki Tavo (Sept 4-5, 2015)

Parshat Ki Tetze (Aug 28-29, 2015)

Parshat Shoftim (Aug 21-22, 2015)

Parshat Re’eh (Aug 14-15, 2015)

Parshat Ekev (Aug 7-8, 2015)

Parshat Ve’etchanan-Shabbat Nachamu (July 31- Aug 1, 2015)

Tisha B’av Program and Schedule

Parshat Devarim (July 24-25, 2015)

Parshat Matot-Masei (July 17-18, 2015)

Parshat Pinchas (July 10-11, 2015)

Parshat Balak (July 3-4, 2015)

Parshat Chukat (June 26-27, 2015)

Parshat Korach (June 19-20, 2015)

Parshat Shelach (June 12-13, 2015)

Parshat Beha’alotcha (June 5-6, 2015)

Parshat Naso (May 29-30, 2015)

Parshat Bamidbar and Shavuot (May 22-25, 2015)

Parshat Behar-Bechukotai (May 15-16, 2015)

Parshat Emor (May 8-9, 2015)

Parshat Acharei-Kedoshim (May 1-2, 2015)

Parshat Tazria-Metzora (April 24-25, 2015)

Parshat Shemini (Apr 17-18, 2015)

Pesach Program and Schedule

Parshat Tzav – Shabbat HaGadol (Mar 27-28, 2015)

Parshat Vayikra – Parshat HaChodesh (Mar 20-21,2015)

Parshat Vayakhel-Pekudei (Mar 13-14,2015)

Parshat Ki Tisa (Mar 6-7, 2015)

Parshat Tezaveh (Feb 27-28, 2015)

Parshat Terumah (Feb 20-21, 2015)

Parshat Mishpatim (Feb 13-14, 2015)

Parshat Yitro (Feb 6-7, 2015)

Parshat B’shalach (Jan 30-31, 2015)

Parshat Bo (Jan 23-24, 2015)

 Parshat Va’era (Jan 16-17, 2015)

Parshat Shemot (Jan 9-10, 2015)

Parshat Vayechi (Jan 2-3, 2015)

Parshat Vayigash (Dec 26-27, 2014)

Parshat Vayeshev (December 11-12, 2014)

Parshat Vayishlach (December 5-6, 2014)